مرحله 2
اختیارات دامنه
مرحله 3
پیکربندی

دسته بندی ها:
USA Call To Listen Phone Number - Unlimited listeners


$19.99/month Intro Audio Streaming - 1 Gig online storage
750MB transfer
25 listeners
128/kbs
100% Guaranteed Uptime

$49.99 Beginner Audio Streaming Package - 1 Gig online storage
1 Gig transfer
50 listeners
64/kbs
100% Guaranteed Uptime

$99.99 Intermediate Audio Streaming Package - 5 Gigs online storage
5 Gigs transfer
500 listeners
128/kbs
100% Guaranteed Uptime

$199.99 Balanced Audio Streaming Package - 10 Gigs online storage
10 Gigs transfer
1,000 listeners
128/kbs
100% Guaranteed Uptime

$299.99 House Of Worship Unlimited Plan - 50 Gigs online storage
UNLIMITED transfer
UNLIMITED listeners
128/kbs
100% Guaranteed Uptime

$399.99 Expert Balanced Audio Streaming Package - 20 Gigs online storage
20 Gigs transfer
5,000 listeners
128/kbs
100% Guaranteed Uptime

$499.99 Professional Audio Streaming Package - 30 Gigs online storage
30 Gigs transfer
10,000 listeners
128/kbs
100% Guaranteed Uptime

$699.99 Unlimited Audio Streaming Package - Details

50 Gigs online storage
UNLIMITED transfer
UNLIMITED listeners
128/kbs
100% Guaranteed Uptime

Secure Transaction فرم سفارش در محیط امنی ایجاد میشود و به جلوگیری از تقلب با IP آدرس شما کمک میکند (107.23.176.162) وارد شده است.

Powered by WHMCompleteSolution