مرحله 2
اختیارات دامنه
مرحله 3
پیکربندی

دسته بندی ها:
ZERHEX BRIGDE G1 - UNLOCKED -
Zerhex Bridge G1 - Live IP Audio Broadcaster and Receiver , Encoder , Icecast & Shoutcast Internet Radio , Audio Recorder & Podcaster , In Store Background music , Schedule Auto Connect / Disconnect

The Zerhex Bridge G1 is an all in one Live IP Audio encoder and receiver used in thousands of audio distributions and playback applications, ranging from Radio Broadcasting , Auto Podcasting , Security Monitoring , Retail , In store background music and in global Entertainment industries. Multiple Dj/Host configuration that allows you to set schedule to automatically connect and disconnect during specified time frame to allow other host to broadcast on same server. Built it episode recorder that automatically records your episodes and upload them directly to your website. RSS & XML data feeds are also generated and publish for automatic listing in podcast directories. The Zerhex Bridge G1 can be remotely configured and monitored from any web or mobile browser. Full support for ICECAST & SHOUT CAST server types


Package Includes.

Zerhex Bridge G1 Device
AC to DC power supply
BUFFER /UPGRADE DISK
MANUAL


Demo Control Panel
http://zerhex.com/control
Username : demo@streammonster.com
Password : password


Watch video tutorials here
WATCH TUTORIALS http://zerhex.com/zerhex-bridge-g1-tutorials


DEVICE SPECIFICATIONS
Supported Extensions
Zerhex ONAIR Indicator sign YES
Encoding Mode
MPEG-1 Layer 3
Mono and stereo, Joint Stereo or Dual Channel
PCM codec
2 Channels
Codec
MP3, HE-AAC (v.1 and v.2),; MPEG-1 Layer 3; raw PCM, OGG
Sample rates
32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz
Bitrates
Up to 320 kbps (MPEG-1);
Streaming Server
Shoutcast v1, v2 / Icecast compatible TCP/IP stream
Point to Point
Direct audio point to point transmission. No broadcast server required.
Audio Recorder
MicroSD, Cloud recorder - Save audio directly to cloud server
Broadcast schedule
Set broadcast connect and disconnect schedule
Recorder & recorder schedule
Set record schedule
Network
RJ-45 , Ethernet
Analog audio input
Connector
RCA (Left & Rigth) , stereo
User control panel
Full control and status information
Cloud interface
Access configuration panel from any web browser on
the internet without port forwarding or proxy.
Mobile interface
Mobile App
Operating conditions
Temperature
40° C to 70° C
Humidity
< 75%, non-condensing
Power requirements
Voltage
5V DC
Connector
3.5mm X 1.35mm Dc Power
Dimension
Size
105 x 25 x 105 mm
Configuration profile
Config Profile
Unlimited
Config Mode
Zero configuration mode supported
Geographical Filter
Geographical Blocking
Supports API geographical blocking mode


$249.99 USD + $39.99 USD هزینه تنظیم به صورت یک بار
ZERHEX BRIGDE G1 - LOCKED WITH SERVICE PROVIDER -
Zerhex Bridge G1 - Live IP Audio Broadcaster and Receiver , Encoder , Icecast & Shoutcast Internet Radio , Audio Recorder & Podcaster , In Store Background music , Schedule Auto Connect / Disconnect

The Zerhex Bridge G1 is an all in one Live IP Audio encoder and receiver used in thousands of audio distributions and playback applications, ranging from Radio Broadcasting , Auto Podcasting , Security Monitoring , Retail , In store background music and in global Entertainment industries. Multiple Dj/Host configuration that allows you to set schedule to automatically connect and disconnect during specified time frame to allow other host to broadcast on same server. Built it episode recorder that automatically records your episodes and upload them directly to your website. RSS & XML data feeds are also generated and publish for automatic listing in podcast directories. The Zerhex Bridge G1 can be remotely configured and monitored from any web or mobile browser. Full support for ICECAST & SHOUT CAST server types


Package Includes.

Zerhex Bridge G1 Device
AC to DC power supply
BUFFER /UPGRADE DISK
MANUAL


Demo Control Panel
http://zerhex.com/control
Username : demo@streammonster.com
Password : password


Watch video tutorials here
WATCH TUTORIALS http://zerhex.com/zerhex-bridge-g1-tutorials


DEVICE SPECIFICATIONS
Supported Extensions
Zerhex ONAIR Indicator sign YES
Encoding Mode
MPEG-1 Layer 3
Mono and stereo, Joint Stereo or Dual Channel
PCM codec
2 Channels
Codec
MP3, HE-AAC (v.1 and v.2),; MPEG-1 Layer 3; raw PCM, OGG
Sample rates
32 kHz, 44.1 kHz, 48 kHz
Bitrates
Up to 320 kbps (MPEG-1);
Streaming Server
Shoutcast v1, v2 / Icecast compatible TCP/IP stream
Point to Point
Direct audio point to point transmission. No broadcast server required.
Audio Recorder
MicroSD, Cloud recorder - Save audio directly to cloud server
Broadcast schedule
Set broadcast connect and disconnect schedule
Recorder & recorder schedule
Set record schedule
Network
RJ-45 , Ethernet
Analog audio input
Connector
RCA (Left & Rigth) , stereo
User control panel
Full control and status information
Cloud interface
Access configuration panel from any web browser on
the internet without port forwarding or proxy.
Mobile interface
Mobile App
Operating conditions
Temperature
40° C to 70° C
Humidity
< 75%, non-condensing
Power requirements
Voltage
5V DC
Connector
3.5mm X 1.35mm Dc Power
Dimension
Size
105 x 25 x 105 mm
Configuration profile
Config Profile
Unlimited
Config Mode
Zero configuration mode supported
Geographical Filter
Geographical Blocking
Supports API geographical blocking mode


$179.99 USD + $39.99 USD هزینه تنظیم به صورت یک بار

Secure Transaction فرم سفارش در محیط امنی ایجاد میشود و به جلوگیری از تقلب با IP آدرس شما کمک میکند (107.23.176.162) وارد شده است.

Powered by WHMCompleteSolution